PHÀO CHỈ TRANG TRÍ

Không chỉ cải thiện vẻ đẹp không gian mà những ô chỉ khung tường đẹp mắt từ phào chỉ trang trí AnPro còn mang đến tính nghệ thuật đầy tinh tế.

phao-bo-goc-vuong-4850

Phào bo góc vuông 4850

phao-can-35

Phào cân 35

phao-can-60

Phào cân 60

phao-chan-tuong-150-2

Phào chân tường 150 – 2

phao-chan-tuong-150-1

Phào chân tường 150 – 1

phao-co-tran-100

Phào cổ trần 100

phao-co-tran

Phào cổ trần 135

phao-goc-am

Phào góc âm

phao-phan-vi-45

Phào phân vị 45

phao-phan-vi-60

Phào phân vị 60

phao-phan-vi-80

Phào phân vị 80

phao-phan-vi-ghep-hem

Phào phân vị ghép hèm

phao-v-goc-duong

Phào V góc dương

phao-vuong-60

Phào vuông 60